ღ Anima ღ

心美一切皆美,情深万象皆深。

【我懂你像懂自己一样深刻。】

《Vi Finder Hjem》

Et hjerte ka’ briste, ka’ bære, ka’ banke
一颗心会破碎、忍耐、受伤害
(A heart can break, can endure, can beat)
一颗心会破碎、忍耐、受伤害

Så hårdt det overdøver alt
这么辛苦以致它想淹没一切
(So hard that it'll drown out everything)
这么辛苦以致它想淹没一切
En verden ka’ ændres, ka’ sprænge, ka’ splintre
世界会改变、爆炸、粉碎
(A world can be changed, can explode, can shatter)
世界会改变、爆炸、粉碎

Og alt man tror på tror man halvt
你所相信的一切其实只是一定程度上的
(And of everything you believe in is only partly)
你所相信的一切其实只是一定程度上的

Men ud af intet, ud af asfalt gror det smukkeste blad
但一切都会从无到有,从那碎石中长出的最漂亮的叶子
(But from nothing, from asphalt grows the most beautiful leaf)
但一切都会从无到有,从那碎石中长出的最漂亮的叶子

Og ud af mørket skinner lyset, intet skiller det ad
还有从那黑暗中的光芒,没有原因可以让两者分开
(And from the darkness light shines, nothing separates them)
还有从那黑暗中的光芒,没有原因可以让两者分开

Og selvom verden græder ka’ jeg tro på det her
即使世界在哭泣我仍然选择相信
(And even though the world cries I can believe in this)
即使世界在哭泣我仍然选择相信

Vi råber af hinanden, men vi elsker jo mer
我们会在争吵时怒吼,但控制不了彼此爱得更深
(We yell at one another but we love more)
我们会在争吵时怒吼,但控制不了彼此爱得更深

Vi finder hjem
我们会找到家的
(We'll find home)
我们会找到家的

Vi finder vejen tilbage igen
会找到回家的路
(We'll find the way back)
会找到回家的路

Hvorend den går hen
不管它通往何处
(Wherever it leads)
不管它通往何处
我们都会找到另一条通往回家的路
Vi finder hinanden og vi finder hjem

(We'll find one another and we'll find home)
我们都会找到另一条通往回家的路

Vi finder hjem
我们会找到家的
(We'll find home)
我们会找到家的

Vi går gennem ilden, tiden og livet
我们穿越火线、时间和生命
(We're going through fire, time and life)
我们穿越火线、时间和生命

Og langsomt åbner hjertet op
慢慢地敞开心房
(And slowly the heart opens)
慢慢地敞开心房

For troen, for viden for evigt og altid
为了那些信仰和那不变的观念
(To faith, to knowledge for all eternity)
为了那些信仰和那不变的观念

Indtil hjertet siger stop
直到心脏告诉我应该停止
(Until the heart says stop)
直到心脏告诉我应该停止

Men ud af intet, ud af asfalt gror det smukkeste blad
但一切都会从无到有,从那碎石中长出的最漂亮的叶子
(But from nothing, from asphalt grows the most beautiful leaf )
但一切都会从无到有,从那碎石中长出的最漂亮的叶子

Og ud af mørket skinner lyset, intet skiller det ad
还有从那黑暗中的光芒,没有原因可以让两者分开
(And from the darkness light shines, nothing separates them)
还有从那黑暗中的光芒,没有原因可以让两者分开

Og selvom verder græder ka’ jeg tro på det her
即使世界在哭泣我仍然选择相信
(And even though the world cries I can believe in this)
即使世界在哭泣我仍然选择相信

Vi råber af hinanden, men vi elsker jo mer
我们会在争吵时怒吼,但控制不了彼此爱得更深
(We yell at one another but we love more)
我们会在争吵时怒吼,但控制不了彼此爱得更深

Vi finder hjem
我们会找到家的
(We'll find home)
我们会找到家的
会找到回家的路
Vi finder vejen tilbage igen

(We'll find the way back)
会找到回家的路

Hvorend den går hen
不管它通往何处
(Wherever it leads)
不管它通往何处

Vi finder hinanden og vi finder hjem
我们都会找到另一条通往回家的路
(We'll find one another and we'll find home)
我们都会找到另一条通往回家的路

Vi finder hjem
我们会找到家的
(We'll find home)
我们会找到家的

如果我们一起前行就一定会到达目的地
(If we'll go together we'll get there)

如果我们一起前行就一定会到达目的地

Det må du tro på, yeah
你必须相信这一点
(You have to believe it, yeah)

你必须相信这一点

Vi finder hjem
我们会找到家的
(We'll find home)

我们会找到家的
会找到回家的路
Vi finder vejen tilbage igen

(We'll find the way back)

会找到回家的路

Hvorend den går hen
不管它通往何处
(Wherever it leads)

不管它通往何处

Vi finder hinanden og vi finder hjem
我们都会找到另一条通往回家的路
(We'll find one another and we'll find home)

我们都会找到另一条通往回家的路

Vi finder hjem
我们会找到家的
(We'll find home)

我们会找到家的

上一篇 下一篇
评论(1)
热度(15)
  1. 龙行印象ღ Anima ღ 转载了此音乐
©ღ Anima ღ | Powered by LOFTER